RUS
  • חותמות קפיציות - אוטומטיות בגודל סטנדרטי (הנפוצה ביותר) מבית COLOP או TRODAT תוצרת אוסטריה, הטובות, האיכותיות והכי נמכרות בעולם עם גלופת פולימר איכותית צרובה במערכת לייזר מתקדמת. הזן עכשיו את המלל הרצוי און-ליין והחותמת בדרך אליך!
  • הדפסה על קנבס איכותית במיוחד ובמגוון סוגי גימור לפי בחירתכם
  • שנה טובה ומתוקה מחברת למוניקס! עם מתנות ומבצעים לשנה החדשה במחירים נוחים ומשתלמים!
  • שנה טובה ומתוקה מחברת למוניקס! עם מתנות ומבצעים לשנה החדשה במחירים נוחים ומשתלמים!


ברוכים הבאים לאתר - shilut.com אתר דפוס מכוון, חנות וירטואלית, קטלוג מוצרים ואתר תדמית .
אתר shilut.com  (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית, דפוס מכוון, קטלוג מוצרים ואתר תדמית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.
בעלת האתר הנה חברת למוניקס.
המכירות באתר מנוהלות על-ידי חברת למוניקס (להלן "החברה").
פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.
כל המבצע פעולה באתר ו/או בטלפון ו/או בפקס ו/או בדוא"ל ו/או חותם על הצעת מחיר ו/או הזמנה ו/או בווטסאפ ו/או מסרון מכל סוג ו/או בכל דרך אחרת מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה, אשר חל על כל אדם ו/או חברה הבא/ים בהתקשרות כלשהי עם חב` למוניקס בין אם דרך אתר האינטרנט ובין אם בכל דרך אחרת ולכללי ומקבל ומסכים עם כל הסעיפים המפורטים בזאת,
וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו
ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

1. פרטים אישיים
בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים : שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.

1.1  הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברת למוניקס.
1.2  פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים מועברים ומוצפנים אל  חברת כרטיסי האשראי ואינם נשמרים לאחר ביצוע הסליקה.
1.3  החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטי הגולש האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו
       כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה הגולש באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי הגולש לצד הטוען כי נפגע ממך
       או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
1.4  החברה רשאית להשתמש בפרטי הגולש לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לו באתר, וכן ליצירת קשר עמו והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. החברה לא תעביר 
      למפרסמים מידע שעלול לזהות את הגולש באופן אישי, אלא אם יחפוץ בכך.
1.5  כמו כן החברה רשאית להעביר את פרטי הלקוח במקרים הבאים:
       1.5.1  העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב.
       1.5.2  העברת פרטי הלקוח (שם, כתובת ומס` טלפון ) לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.

2. המוצרים המוצעים

2.1  המוצרים המוצעים באתר , מלווים במפרט וניתן לראות את תמונות המוצרים ותאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע.
2.2  פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים ,ניתן לקבל ע"י התקשרות טלפונית למספר 1700-506-200.
2.3  התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים קלים בין התמונה למוצר בפועל.

3. זכויות יוצרים וקניין רוחני
 
3.1   אישור לביצוע עבודה מסוג כלשהו מהווה לקיחת אחריות מלאה ובלעדית ע"י הגולש/הלקוח על כל המשתמע מכך על ההגהה, גרפיקה, גודל, טעיות כתיב,
        מיקום, הלוגואים, התמונות, הסימנים המסחריים ו/או כל סימן ו/או גופן השייך לקניין רוחני מכל סוג שהוא ולאחר האישור כאמור חב` למוניקס
        לא תשא בכל אחריות ישירה ו/או עקיפה לכל האמור והמפורט לעיל.

3.2   הגולש/הלקוח מאשר כי ראה, קרא ובדק ביסודיות מתחילתה ועד סופה את ההגהה, תוכן והטקסטים והצורה ושלא יהיו בהם שינויים והוא האחראי בלעדי לכל התוכן. 
3.3   כל הזכויות שמורות לחברת למוניקס, אין להעתיק, לשכפל ולפרסם, בכל צורה שהיא, חומרים מהאתר ללא אישור מפורש ובכתב מחברת למוניקס.
3.4   קבצים גרפיים של העבודות לא יימסרו ללקוח מלבד המקרים בהם הלקוח שילם על עבודת הגרפיקה ועבודת הגרפיקה מופיעה בהזמנה ו/או בחשבונית כסעיף נפרד עם עלות.
3.5   מבלי לפגוע באמור בסעיף 3.4, במידה והלקוח שילם עבור העצוב הגרפי, יהיה הלקוח זכאי לקבל לידיו את הקבצים הסופיים של העיצוב בתצורת תמונה בלבד כגון JPG וברזולוציה של 72DPI.
        ולא יימסר ללקוח קובץ גרפי "פתוח" לעריכה, אלא אם צוין בכתב במפורש בהזמנת עבודה ו/או בהצעת המחיר ו/או בחשבונית מס שהגרפיקה כוללת מסירת קבצים "פתוחים" לעריכה.
3.6   חב` למוניקס לא מחויבת לשמור את הקבצים הגרפיים של הלקוח מעבר ל-30 ימים מיום ביצוע ההזמנה ובמידה והלקוח מעוניין לקבל את הקבצים שמגיעים לו ע"פ המפורט בסעיפים 3.3-3.5
        חלה על הלקוח החובה הבלעדית לבקש לקבל אותם בפרק זמן זה בלבד. במידה וחלף פרק הזמן המצוין בסעיף זה והלקוח ביקש את הקבצים לאחר מכן והקבצים אכן קיימים ונמצאים
        בארכיון ו/או בשרתים של חב` למוניקס, יהיה זכאי הלקוח לקבל את הקבצים בעלות של 50 ש"ח לפני מע"מ לכל קובץ עבור אחסנה ודמי הטיפול בנושא. 

4. תנאי שילוח

4.1  מדניות ההובלה והאספקה נקבעת ע"י חברת למוניקס וע"פ שיקולה הבלעדי .
4.2  לחברת למוניקס שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים או להודיע על שינוי עלות השילוח ליעדים מסוימים.
4.3  חברת למוניקס  רשאית לבקש נוכחות של הרוכש במקום מועד האספקה והצגת תעודת זהות ו/או חתימתו ע"ג שובר כרטיס האשראי ו/או אישור מסירה כתנאי למסירתו. 
4.4  חברת למוניקס לא תשא בכל אחריות בעקיפין ו/או במישורין לזמני האספקה והשירותים הנובעים מנסיבות, אשר אינן בשליטתה ובכלל זה תקלות
       במערכת המחשוב, התקשורת, הטלפוניה, אירועים של כח עליון, פעולות איבה, שביתות, השבתות, איזורי וזמני הגעה וחלוקה של דואר ישראל ו/או של החברה המשלחת.
4.5  חברת השילוח מספקת את השילוח בד"כ עד 72 שעות מרגע האיסוף, אך לרוב האספקה מתבצעת בין 8:00 עד 17:00 ביום עסקים הראשון לאחר האיסוף.
       על הלקוח חלה החובה להיות נוכח בכתובת, אשר מסר לצורך קבלת המשלוח בשעות הפעילות של חב` השליחויות שהן 8:00 עד 17:00 בימים א` ועד ה` ובאפשרות הלקוח
       להתעדכן בסטטוס המשלוח ושעות המסירה מול החברה המשלחת, אשר פרטיה נשלחים ללקוח ע"י למוניקס ביום שליחת ההזמנה.
4.6  חברת למוניקס לא תשא בכל אחריות בדבר השילוח, ביטוחו, זמן השילוח, שבר, כתובת שגויה שצוינה ע"י הלקוח,  אי אסיפת דבר הדואר מיח` הדואר בזמן וכדומה.
4.7  למען הסר ספק חב` למוניקס אינה משווקת את שירותי השילוח ומעניקה אותם בתשלום כשירות לנוחיות הלקוח.
4.8  במידה ומכל סיבה שהיא יאלץ הלקוח להחליף/להחזיר את המשלוח/סחורה שקיבל מחב` למוניקס, החזרת/החלפת הסחורה ואיסוף ההזמנה/הסחורה החדשה יעשה
       ע"ח הלקוח בלבד.            

5. תנאים טכניים

הגולש/הלקוח בהתקשרות מכל סוג עם חברת למוניקס  מודע לעובדה שתתכן סטיה בין הנראה על המסך למה שיודפס בפועל של עד 15% בצבעים ובלאי של עד 7% בסחורה.

5.1     בעבודת דפוס תתכן סטיה של עד 3 מ"מ בחיתוך מכל צד.
5.2     בעבודת שילוט תתכן סטיה של עד 4%  בחיתוך מכל צד/גודל.
5.3     עבודות טקסטיל:
           5.3.1   תתכן התכווצות ו/או התרחבות של המוצר עד 12%.
           5.3.2   כביסה עדינה במים פושרים בלבד במצב הפוך עם צבעים דומים בלבד ללא הלבנה.
           5.3.3   אין לייבש במייבש, אין לבצע סחיטה - הייבוש הפוך בתליה בצל בלבד.
           5.3.4   אין לגעת בהדפס לאחר הכביסה במצב רטוב.
           5.3.5   גיהוץ בחום נמוך ולא על הצד המודפס.
           5.3.6   תתכן אספקת מוצרי טקסטיל עם תפירה לא מפולסת (לא ישרה) בין 1 ל- 8 מ"מ, תלוי בסוג וגודל המוצר.
           5.3.7   תתכן הדפסה לא מפולסת (לא ישרה) על מוצרי טקסטיל עם סטייה של עד 4 מ"מ.
5.4     הדפסת סובלימציה איננה עמידה לתנאי חוץ.
5.5     ציפוי בלמינציה יעשה תמיד בגימור מט, אלא אם צוין אחרת בדרישה או בהזמנת עבודה. ללא בחירת הגימור הרצוי הלמינציה תתבצע בגימור מט.
5.6     מדבקות וניל יודפסו תמיד ע"ג מבריק. אלא אם צוין אחרת בדרישה או בהזמנת עבודה. ללא בחירת הגימור הרצוי הוניל יהיה בגימור מבריק.
5.7     שילוט חריטה אינו עמיד uv אלא אם צויין אחרת.
5.8     בעבודות חיתוך לייזר ייתכנו סימני שריפה בגב ובצידי המוצר.
5.9     כל עבודה בעלת רקע לבן או אפור עלולה להתלכלך בהדפסה.
5.10   מובהר בזאת כי אין כל אחריות להדפסת בר קודים, QR ו/או כל סימן המיועד לסריקה וחברת למוניקס לא בודקת ו/או סורקת ו/או נושאת באחריות ישירה ועקיפה

          להדפסת סימנים אלה, לתוצאות הסריקה והקריאה שלהם.
5.11   בעבודות שילוט יתכן פגם "קטן" כגון שריטה או מכה או סדק או שבר אשר לא עולה על שטח, אשר מעבר ל- 4% מסך שטח השלט וללקוח לא תהיה כל טענה בגין הנ"ל. 
5.12   למען הסר ספק מובהר בזאת כי אישור לביצוע עבודה מסוג כלשהו מהווה לקיחת אחריות מלאה ובלעדית ע"י הגולש/הלקוח על כל המשתמע מכך על ההגהה, גרפיקה,
          גודל, טעויות כתיב, מיקום, הלוגואים, התמונות, הסימנים המסחריים ו/או כל סימן ו/או גופן השייך לקניין רוחני מכל סוג שהוא ולאחר האישור כאמור חב` למוניקס
          לא תשא בכל אחריות ישירה ו/או עקיפה לכל האמור והמפורט לעיל.
5.13  בהדפסה על מוצרים קמורים ו/או קעורים כגון כוסות, ספלים, כובעים ועוד יווצר עיוות פיזי (אליפסי) בהדפסה לעומת ההדמיה שאושרה ע"י הלקוח.

 6. תנאי תשלום ובעלות על הטובין

6.1  הסחורה תשאר בבעלות חברת למוניקס  עד לפירעון מלא של התשלום בפועל.
6.2  כל איחור בתשלום יישא ריבית כעל משיכת יתר בבנק הפועלים בע"מ.
6.3  עבור הזמנה מכל סוג יש לשלם לפחות מקדמה של מחצית מערכה המלא כולל מע"מ, אלא אם סוכם אחרת בכתב.
6.4  עמלה ודמי טיפול בשיק חוזר של הלקוח מכל סיבה 70 ש"ח + מע"מ.
6.5  כל הזמנה שבוצעה ולא נלקחה במהלך 30 ימים מהודעה על מוכנותה תחויב במלוא עלותה וחברת למוניקס  רשאית לא למסור את הסחורה ללקוח לאחר התקופה הנ"ל.
6.6  כל זיכוי שניתן ע"י חברת למוניקס  מכל סיבה שהיא ניתן לממש עד 30 יום מיום הוצאת הזיכוי.
6.7  אין הוצאת טובין מלמוניקס מבלי לבצע עבורו תשלום מלא, אלא אם ניתן אישור בכתב ע"י חברת למוניקס  .
6.8  חברת למוניקס  לא מחזיקה במוצרי מדף וכל הזמנה מיוצרת, מוזמנת או מיובאת בהתאם להזמנת הגולש/הלקוח ולכן לא ניתן להחזירה ולא ינתן עבורו החזר כספי.
6.9  ניתן להחליף סחורה פגומה במשרדי החברה בלבד באריזתה המקורית תוך 14 ימים מהוצאת החשבונית עבורה ורק בתנאי להחלפה במוצר זהה לגמרה למוצר הפגום.
6.10 לא ניתן לבטל הזמנה אינטרנטית ו/או הזמנה שבוצעה בפקס ו/או הזמנה שבוצעה בדוא"ל ו/או הזמנה שבוצעה בטלפון  ו/או הזמנה שבוצעה בהודעת מסרון/ווטסאפ.
6.11 חברת למוניקס רשאית לאסוף ו/או לפרק כל מוצר ו/או חלק ממנו, אשר סופק ו/או הותקן ללקוח ולא בוצע עבורו תשלום מלא כמסוכם בזמנים כפי שסוכמו ללא הודעה מוקדמת

        כאשר איסוף ו/או פירוק ו/או החזרה ו/או התקנה חוזרת של ההזמנה תתבצע ע"ח הלקוח ע"פ התעריף שיקבע בלעדית ע"י חברת למוניקס.
6.12 אחסון הטובין לאחר איסוף ו/או פירוק כמפורט בסעיף 6.11 יתבצע ע"ח הלקוח ע"פ תעריף שיקבע בלעדית ע"י חברת למוניקס.
6.13 במידה ובוצע תשלום כלשהו עבור הזמנה והלקוח מעוניין לבטל את ההזמנה וחברת למוניקס טרם נקטה בפעולה כלשהי לצורך ביצוע ההזמנה, יחול על הלקוח חיוב
        עמלה בגין ביטול עיסקה בגובה 5% כאשר המקסימום הינו 100 ש"ח והמינימום הינו 15 ש"ח.


7. זמני אספקה / התקנה

7.1  זמן האספקה הינו זמן הייצור ואינו כולל את זמני השילוח, כאשר חברת למוניקס עושה כל שביכולתה כדי לוודא,
       שהמוצר או השירות המוצג על-ידה יסופק בזמנים קצרים והוגנים.
7.2  החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לזמני האספקה, אלא אם זמן האספקה צויין בכתב ע"ג ההזמנה ואיחור של עד 5 ימים בזמן
      הצוין לא יחשב להפרה בביצוע ההזמנה.
7.3  עלול להיווצר מצב, ובו לאחר תום הליך המכירה, יתברר כי המוצר ו/או חומר גלם ו/או מרכיב הנדרש לייצור ההזמנה חסר מן המלאי או כי השירות איננו זמין .
      במצב כזה, חברת למוניקס תציע לרוכש מוצר/שירות חלופי, הדומה בתכונותיו ובמחירו למוצר הרכישה בפנייה ישירה לרוכש באמצעות הטלפון או
      הדואר האלקטרוני שלו. במידה ואין הרוכש מעוניין במוצר/בשירות החלופי, קמה לו הזכות לסרב לקבלו. במקרה כזה, תבוטל הזמנת המוצר/השירות וכספו של הרוכש,
      ככל ששולם, יוחזר לו ולא תהא לחברת למוניקס  כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם לרוכש או לאחר ולרוכש לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי חברת
      למוניקס  בגין ההצעה או ביטולה, ובכלל זה בגין רכישת מוצר/שירות במחיר גבוה יותר ו/או בגין אובדן רווחים ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף שיגרם לרוכש.
7.4 התקנות:
      7.4.1 התקנה באתר הלקוח או בחב` למוניקס שתואמה ובוטלה ע"י הלקוח 24 שעות או יותר מהמועד הנקוב לא תחויב בתשלום.
      7.4.2 התקנה באתר הלקוח או בחב` למוניקס שתואמה ובוטלה ע"י הלקוח בין 12 ועד 24 שעות מהמועד הנקוב תחויב בתשלום של 50% מעלות ההתקנה.

      7.4.3 התקנה באתר הלקוח או בחב` למוניקס שתואמה ובוטלה ע"י הלקוח בפחות מ-12 שעות מהמועד הנקוב תחויב בתשלום של מלוא עלות ההתקנה.
      7.4.4 במידה ולצורך ההתקנה נדרש ציוד מיוחד כגון, משאית, במת הרמה, מנוף או כד` תתוסף העלות המלאה של הציוד המיוחד לסעיפים 7.4.2 ו- 7.4.3.
      7.4.5 במידה ולא צוינה במפורש עלות ההתקנה, העלות של דמי הביטול מתייחסת לשווי ההזמנה כולה בתוספת העלות של סעיף .7.4.4

      7.4.6 הודעת הביטול חייבת להתקבל בחב` למוניקס בכתב בלבד באמצעות דוא"ל או פקס או מסרון או הודעת ווטסאפ.
 

8. תנאים נוספים
 
8.1   החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.
8.2   החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
8.3   החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
8.4   החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה ,בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
8.5   החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.
8.6   החברה לא תהיה אחראית בכל דרך על מוצר ו/או עלותו של המוצר, אשר יסופק ע"י הגולש/הלקוח לחברת למוניקס לצורך ביצוע עבודה מכל סוג.
8.7   מכירה מקטגוריית מוצרי הפרסום הינה בסיטונאות בלבד, קיים מינימום להזמנה ומינימום לפריט.
8.8   על הלקוח חלה החובה לבדוק את הכמות ואת טיב המוצר עד 48 שעות מקבלתו ו/או איסופו ולהודיע לספק בפרק זמן זה על כל פגם ו/או אי התאמה בכתב בלבד.
        אי הודעה בתוך פרק הזמן הנקוב לעיל תחשב כי הלקוח קיבל את ההזמנה, בדק אותה ומצא אותה לשביעות רצונו המלאה ולא תהיה לו כל זכות לטעון לאי התאמה כלשהי בהזמנה.
8.9   תכתובת בין החברה לבין הלקוח באמצעות הדוא"ל משמעה הסכמה מצד הלקוח כי משלוח מידע ע"י למוניקס באמצעי זה מהווה מסירה שלו לידי הלקוח לכל דבר ועניין;
        כי למוניקס אינה אחראית אם המידע לא התקבל ו/או לא נקרא ע"י הלקוח מכל סיבה שהיא שאינה תלויה בלמוניקס ו/או בכל מקרה שהמידע נחשף ו/או שונה ו/או שנעשה בו שימוש
        לרעה על ידי צד ג`; כי סוג המידע והשירותים שניתן יהיה לקבל באמצעות דוא"ל ייקבעו ע"י למוניקס מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי; כי תוכן הדוא"ל כפי שנשמר במשרדי
        למוניקס הוא המחייב; כל בקשה שתועבר על ידך באמצעות הדוא"ל, לרכישת מוצרי כפופה להסכמה ואישור של למוניקס ; אם תכתובת כלשהי הגיעה ללקוח בטעות, הלקוח
        מתבקש ליידע אותנו בהקדם במייל חוזר ולמחוק את ההודעה וכל העתק שלה ואין להעביר אותה לכל אדם אחר, להפיצה או לשכפלה; כל גילוי, פרסום, הפצה, העברה, העתקה
        או כל שימוש  אחר במידע אסורים בהחלט; (ט.ל.ח).
8.10 הלקוח מאשר כי כל התכתבות, בקשה להצעת מחיר, הזמנה, פנייה מכל סוג לחברת למוניקס מהווה הסכמה לרישום במאגרי חברת למוניקס בהתאם להוראות חוק התקשורת.
         מ
תוך חוק הספאם תיקון מס" 40 לחוק התקשורת סעיף ג" 2 ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאית חברת למוניקס לשגר דבר פרסומת כאמור באותו סעיף קטן אף

        אם לא התקבלה הסכמת הנמען, בהתקיים כל אלה : (2) המפרסם נתן לנמען הזדמנות להודיע לו כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור, דרך כלל או מסוג מסוים, והנמען לא עשה כן; 
        החוק נכנס לתוקפו החל מ-1.12.2008,
  אם ברצון הלקוח שחברת למוניקס תסיר את הלקוח מרשימת התפוצה של חברת למוניקס, יש לשלוח בקשה בנדון לדוא"ל info@shilut.com
       
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי ,
         ובדרך כלשהי ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה
         או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים
         בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר ,רשאית חברת למוניקס להודיע
         על ביטול הרכישה או חלקה.
8.11  הזמנת מינימום למוצר כלשהו הינה לפחות 100 ש"ח לפני מע"מ (המינימום הינו עבור ייצור המוצר ולא כולל בתוכו עיצוב גרפי ו/או משלוח), למעט חותמות.
         במידה ומופיע מחיר עבור פריט/מוצר מסוים שהוא נמוך מ-100 ש"ח (למעט חותמות), המחיר יעודכן ל-100 ש"ח לפני מע"מ.
         למשל אם מופיע כי עלות תמונת קנבס הינה 60 ש"ח והלקוח מבקש להזמין יחידה אחת, המחיר של המוצר יעמוד על 100 ש"ח שזו הזמנת מינימום, אך ניתן להזמין
         שתי יחידות שעלות כ"א 60 ש"ח ובכל מקרה על ההזמנה להיות לפחות בגובה 100 ש"ח לפני מע"מ לא כולל שילוח ועיצוב גרפי.
8.12   במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר,
          רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית .